Sukuseuran tausta

Tossavaisten sukuseura

Suomessa on tällä hetkellä n. 1800 Tossavaisten sukuun kuuluvaa henkilöä jotka ovat lähtöisin samasta suvusta. Vanhimmat maakirjoihin tehdyt merkinnät Tossavaisista ulottuvat aina 1500-luvulle asti. Sukumme ”alkukotina” pidetään Jäppilässä (Pieksämäellä) olevaa Tossavalansaarta.

Vuonna 2002 Keiteleellä perustettiin Tossavaisten sukuseura, jonka tavoitteena edelleenkin on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sukumme keskuudessa. Sukuseuran toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.

Sukuseuramme jäseneksi pääsee jokainen Tossavaisen suvusta polveutunut, ja sukuumme avioliiton kautta liittynyt henkilö. Voit liittyä jäseneksi täyttämällä jäsenhakulomakkeen. Perhekohtainen jäsenmaksu (samassa osoitteessa asuvat) on yhteensä 20 euroa / vuosi. Jäsenmaksulla rahoitetaan sukukokousten järjestämistä, toiminnasta tiedottamista ja kotisivujen ylläpitoa.

Kahden vuoden välein pidetään sukukokous, joka on avoin kaikille jäsenille ja jossa, käydään läpi toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma ja valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle uusi hallitus. Sukukokouksessa järjestetään myös paljon vapaamuotoista ohjelmaa liittyen Tossavaisiin, sukuseuran toimintaan sekä myydään erilaisia vaakunatuotteita. Vuodesta 2012 alkaen on järjestetty  vapaamuotoinen kesäretki valittuun kohteeseen.

Sukuseurallamme on oma rekisteröity vaakuna, johon kaikilla seuramme jäsenillä on käyttöoikeus. Seuramme on kehittänyt erilaisia vaakunatuotteita, joita on mahdollisuus hankkia omaan käyttöön ja antaa vaikka lahjaksi.

Lokakuussa 2008 kiinnitimme sukumme ”alkukotiin” Tossavalan saareen Heikinniemeen messinkisen laatan kertomaan vanhimmasta tunnetusta sukumme asuinpaikasta.

Sukuseurallamme on omat kotisivut (osoite: www.tossavaiset.fi ), jossa voi seurata hallituksen ja seuran toimintaa ja jonne voi kirjoitella ja lähettää viestejä muille luettavaksi sekä tiedustella mahdollisia sukulaisia. Sinne voit laittaa myös omia sukututkimuksia, valokuvia omasta suvusta ja tietoja sukumme jäsenistä. Myös sukuumme liittyvät tarinat ja henkilökertomukset ovat tervetulleita kotisivuille. Voit myös liittyä yhteisöömme Facebookissa.

Olet tervetullut osallistumaan sukuseuramme toimintaan! Mielestämme on tärkeää että mahdollisimman moni Tossavainen on seuramme jäsen ja näin helpottaa yhteyksien pitämistä suvun sisällä ja mahdollistaa Tossavaisten tutustumista toisiinsa ja jopa auttaa löytämään uusia sukulaisia.

Sukuseuran Hallitus